Ջախջախման Օպերացիան հրապարակվեց, Իրավիճակը փոխում է, Հայաստանը սկսում է գրոհը

2011

Ջախջախման Օպերացիան հրապարակվեց, Իրավիճակը փոխում է, Հայաստանը սկսում է  գրոհը – New Blog

Ջախջախման Օպերացիան հրապարակվեց, Իրավիճակը փոխում է, Հայաստանը սկսում է գրոհը