Հրապարակվել են «Զինծառայողների ապահովագրության» հիմնադրամի հատուցման չափերը

275

Հրապարակվել են «Զինծառայողների ապահովագրության» հիմնադրամի հատուցման չափերը:

Զինծառայողը կամ նրա ընտանիքի անդամներն ունեն լրացուցիչ ամսական 100.000 դրամ ստանալու իրավունք, եթե զինծառայողն ունի երեք կամ ավելի անչափահաս երեխա:

Հատուցումներ ստանալու համար ընտանիքի անդամները պետք է դիմեն մարզպետարան կամ թաղապետարան, որտեղ նրանց օգնում են կազմել դիմումներն ու պատրաստել ամուսնաընտանեկան կապերը հաստատող փաստաթղթերը: