Շտապ՝ Կարսի-Արդահանի, Արարատի և Նախիջևանի վերադարձը Հայաստանին. Ահա, թե ինչ է կատարվում

581

 

Շտապ՝ Կարսի-Արդահանի, Արարատի և Նախիջևանի վերադարձը Հայաստանին. Ահա, թե ինչ է կատարվում