TOP Տասնյակ. պաշտոնյաների միլիոնատեր կանայք. ՍիվիլՆեթ (Տեսանյութ)

1677

Տասնյակ. պաշտոնյաների միլիոնատեր կանայք. ՍիվիլՆեթ (Տեսանյութ)

ՍիվիլՆեթը կազմել է Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների միլիոնատեր կանանց առաջին տասնյակը՝ ըստ 2013թ. պաշտոնական հայտարարագրերի: Դրամով և արտարժույթով հայտարարագրված միջոցները ներկայացված են դոլարային արտահայտությամբ:

Սա 2014թ.-ի տվյալներն են.

Աղբյուր`  http://civilnet.am