Հենց նոր դիվերսիային գետին տապալեցինք, էս դրանց արյունոտ զենքը, էս էլ՝ դեղերը, որ էդքան ասում ենք

337

Հենց նոր դիվերսիային գետին տապալեցինք, էս դրանց արյունոտ զենքը, էս էլ՝ դեղերը, որ էդքան ասում ենք

Հենց նոր դիվերսիային գետին տապալեցինք, էս դրանց արյունոտ զենքը, էս էլ՝ դեղերը, որ էդքան ասում ենք