Ռուսական ռազմաբազա Մեղրիու՞մ. Ի՞նչ է կատարվում։

3237

Российская военная база в Мегри?Что происходит.