Ստեփանավանում լայն թափով շարունակվում են բարեկարգման և կանաչապատման աշխատանքները

359

«Ստեփանավանի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում» ՀՈԱԿ-ի աշխատակիցները կանաչապատման աշխատանքներ են իրականացրել Բաղրամյան փողոցում, որտեղ տնկվել են розовый каштан և писсарди տեսակի տնկիներ:
Ծառատնկման աշխատանքի լրացումներ իրականացվել են նաև համայնքի Երիտասարդական և Նժդեհ փողոցներում:
Այստեղ տնկվել են լորենի և թեղի տեսակի ծառեր:
Возможно, это изображение 4 человека и дерево
Возможно, это изображение 1 человек, улица и дорога
Возможно, это изображение 1 человек и дерево
Возможно, это изображение 3 человека и дерево
Возможно, это изображение 4 человека и дерево
Возможно, это изображение 1 человек, дорога и улица